Koperasi Enjin Selangor Berhad atau ringkasnya KES didaftarkan pada 27hb. Oktober 2011.

KES dan Persatuan Alumni Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi MARA (EFAA-UiTM).

MOTTO

Ekonomi Nadi Jalinan Iktiraf Nasionalisme

VISI

Menjadikan KES kuat berdaya saing dan maju berlandaskan kepada Prinsip Koperasi Malaysia untuk kebajikan anggota, pelanggan dan komuniti.

HALA TUJU

 1. Membangunkan sosio ekonomi anggota,

 2.  Memberikan perkhidmatan kepada anggota, pelanggan dan komuniti,

 3. Mengagihkan keuntungan secara saksama kepada anggota,

 4. Menjaga kebajikan dikalangan anggota,

 5. Menyediakan pelung pekerjaan dan kerjaya,

 6. Memberi peluang latihan kepada mahasiswa,

 7. Memantapkan jalinan kerjasama dengan pihak UiTM dan agensi kerajaan maupun swasta,

 8. Memberi pengiktirafan kecermelangan kepada anggota dan keluarga serta komuniti.

AKTIVITI

Bagi melengkapkan Visi dan Hala Tuju, KES menjalankan aktiviti penawaran produk dan perkhidmatan saperti berikut,

  1. Perkilangan

  2. Penyediaan perkhidmatan makanan dan minuman

  3. Pertanian dan Ternakan

  4. Perkhidmatan penyelenggaraan dan membaikpulih kenderaan berat dan ringan

  5. Pendidikan ICT

  6. Mengedar dan menjual peralatan bagi kejuruteraan awam, elektrik dan elektronik

  7. Geoteknik / Air

  8. Agen Insurans / Takaful

  9. Agen pelancongan

  10. Perkhidmatan pajak gadai Ar-Rahnu

  11. Menjalankan kerja kebajikan dan pendidikan anggota

  12. Membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih

  13. Melaburkan wang berlebihan dalam perkara yang dibenarkan menurut Seksyen 54 Akta

  14. Mengadakan subsidiari menurut Seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya dan

  15. Menyertai usahawan dan menjadi anggota kepada koperasi lain.

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI DAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN KOPERASI

Anggota Lembaga Koperasi atau ALK ialah badan yang terdiri daripada anggota yang dipilih atau dilantik untuk menyelia kegiatan sesebuah koperasi. Kebiasaan ALK ini terdiri dari Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan Anggota Koperasi yang dilantik. Terdapat juga Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi dirujuk sebagai JAD.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TN ISHAR BIN OMAR

Bendahari
No Keanggotaan : 0034

TN HJ LAILI SUHAIRI BIN AB WAHID

Pengerusi
No Keanggotaan : 0050

50 Years School of Engineering UiTM ITM 61

ASRI BIN AHMAD

Setiausaha
No Keanggotaan : 0048

TN IR. DR. MOHD NAWI BIN SALLEH

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0001

Kepakaran : Mekanikal

Kelayakan :

 • B. Sc, (Mekanikal) 
 • M. Sc, (Mekanikal)
 • Ph. D (Metallurgical)

Kemahiran :

 •  Jurutera Bertauliah dengan “Practiscing Certificate” Bidang Mekanikal:
 • Layak untuk kerja kerja Rekabentuk/Submitting Person (SP/PSP) bahagian Mekanikal, Pelan Kenderaan Komersial untuk kelulusan JPJ,
 • Perunding Takaful dan Urus Pusaka,
 • Pengajar Bertauliah.

TN HJ SHUKRI BIN ISHAK

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0007

Kepakaran :

 • Manufacturing 
 • Latihan Kejuruteraan
Pn Habibah 3

PN HJH IR. HABIBAH BINTI MD SHARIF

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0008

Kepakaran :

 • Kejuruteraan Awam
 • Latihan Kejuruteraan

TN ZULKIFLEE BIN ZAKARIA

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0015

TN MOKHTAR BIN RASUL

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0016

cropped-cropped-LOGO_SHJ-removebg-preview.png

TN MOHD NORHADI BIN AZIZ

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0018

PN SOHAILAH BINTI YAHYA

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0023

TN IR. TG MAMAT BIN TG BAKAR

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0041

cropped-LOGO_SHJ-removebg-preview.png

TN DAHLIM BIN ISMAIL

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0043

PN ROSIMAH BINTI ISMAIL

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0044

TN ROHZAIMI BIN YUSOF

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0051

36384685_10213679682800086_5427629933792854016_n1

TN MOHAMAD AL HARAS BIN IBRAHIM

Ahli Lembaga Koperasi (ALK)
No Keanggotaan : 0053

TN IR. NIK ROSELI BIN MAHMOOD

Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD)
No Keanggotaan : 0010

TN

Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD)

images

CIK SUHAIZA NAELA BINTI LAILI SUHAIRI

Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD)
No Keanggotaan : 0059